Dit is de website van zang- en projectkoor Sappho Hoorn, een initiatief van Koninklijke Zangvereniging Sappho Hoorn hierna te noemen Sappho. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van zang- en projectkoor Sappho Hoorn is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken voor publicatie anders dan onder bronvermelding van Zang- en projectkoor Sappho Hoorn.

Het intellectueel eigendom berust bij de Koninklijke Zangvereniging Sappho Hoorn.

 

Zang- en projectkoor Sappho streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Sappho aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Aankoop toegangskaarten voor concerten

Bij aankoop van entreebewijzen voor een optreden van Sappho is geen retourrecht en/of teruggave van betalingen mogelijk.

Het aankoopbewijs is tevens het toegangsbewijs en dient door koper(s) zelf te worden uitgeprint; dit toegangsbewijs moet worden getoond bij entree van de desbetreffende locatie.

Ook kan bij entree het digitale entreebewijs op smartphone getoond worden.

 

Annulering

Sappho heeft het recht om een concert te verplaatsen of te annuleren. Als dit gebeurt, zullen wij ervoor zorgen dat u uw betaling zo spoedig mogelijk terugkrijgt. Als een voorstelling wordt geannuleerd of verschoven, zal Sappho u daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis stellen. Wij kunnen echter niet 100% garanderen dat u voor aanvang van het evenement op de hoogte wordt gesteld.

Wij nemen in principe geen toegangskaarten terug. Als u door overmacht geen gebruik kunt maken van uw reservering zullen wij per geval beoordelen of u recht heeft op restitutie. U dient dit dan liefst vóór aanvang maar uiterlijk binnen 24 uur na het betreffende concert te melden.

 

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina. 

 

Snel zoeken
Wij accepteren